Ngengeknya main COC

Davin: Apah, ngengek Apah… (____o__)
Papahnya: Hah? Udah apa belum? *mencet celana belakangnya, panik
Davin: Beyuum!
Papahnya: *menyergapnya dan membawanya ke toilet.
Davin: Hheepphhgghh… Ngengeknya GWEDE APAH KAYAK ULAR! *sambil pegangan sama Apah
Papahnya: Hmmpphhtth… *nahan nafas
Davin: heepphhgghh… Ngengeknya lama Apah, jauh dia main COC.
Papahnya: Hmmpphhtth… *masih nahan nafas, maksod loh? Ngengek main COC????